Self-Check

​SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA)


MAP2HEAL SAĞLIK TURİZMİ VE YAZILIM LTD TARAFINDAN SAĞLANAN SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASININ ŞART VE KOŞULLARINI LÜTFEN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞME, SON KULLANICI VE MAP2HEAL SAĞLIK TURİZMİ VE YAZILIM LTD. ARASINDAKİ YASAL SÖZLEŞMEDİR. BU SÖZLEŞMEDEKİ, SELF-CHECK MUAYENE (MEME KANSERİ İÇİN) ANA KULLANIM KOŞULLARI HİZMETİ (http://www.self-check.de) VE SELF-CHECK MUAYENE (MEME KANSERİ İÇİN) GİZLİLİK POLİTİKASI (http://www.self-check.de) BİRLEŞTİRİLEREK BUNDAN BÖYLE “ŞARTLAR” OLARAK ANILACAKTIR VE APLİKASYONA ERİŞİMİNİZİ VE KULLANIMINIZI YÖNETECEKTİR. BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNDE TANIMLANMAYAN HER ŞART, ANA KULLANIM KOŞULLARI HİZMETİNDE TANIMLANDIĞI GİBİ UYGULANACAKTIR.

BU APLİKASYONU İNDİREREK, YÜKLEYEREK VEYA KULLANARAK AŞAĞIDAKİLERİ BİLDİĞİNİZİ VE KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDİYORSUNUZ:

  1. Bu uygulama son kullanıcıları meme kanseri hakkında bilgilendirmeyi amaçlar, bu sebeple meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalar, aşırı tepkiler ve gereksiz endişe ve kaygı kendi sorumluluğunuzdadır.
  2. Bu uygulama lisanslıdır, yani kullanıcıya satılmamıştır ve kullanıcı bu Uygulamayı yalnızca Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde (EULA) belirtilen şekilde kullanabilir.
  3. Bu Uygulama, kimliğinizi veya herhangi bir kayıtlı veriyi 3. Bir şahısla paylaşmaz. Verileriniz, cihazınızda yer alan yerel hizmetlerde kaydedilir. Herhangi bir şekilde çalınan veya kaybolan verilerinizin sorumluluğu size aittir.
  4. Bu uygulama çeşitli içerikleri kullanılır ki bu da internet bağlantısı erişim güncellemeleri için gereklidir.
  5. Size gönderilen bu Sözleşmenin bir kopyasını edinmek için “info@self-check.de” adresine e posta gönderiniz. Eğer uygulamayı herhangi bir iOS ürünü üzerinden kullanıyorsanız, aşağıdaki Apple’a Yönelik Bildiri içeriğini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Self-Check muayene uygulaması yalnızca bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur ve uygulamadaki içeriklerle %100 teşhis garantisi kesinlikle vermez.

EĞER AŞAĞIDAKİ ŞARTLARA BAĞLI KALMAYI KABUL ETMİYORSANIZ (AŞAĞIDA BAHSEDİLDİĞİ ŞEKİLDE), UYGULAMAYI İNDİRMEYEBİLİR, YÜKLEMEYEBİLİR VEYA KULLANMAYABİLİRSİNİZ.

SÖZLEŞMENİN (EULA) MODİFİKASYONU

Self-Check uygulaması, bu Sözleşme’nin (EULA) şartlar ve koşullarında, önceden bildirmeksizin istediği her değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Eğer Self-Check bu Sözleşmeyi (EULA) maddi olarak değiştirirse veya modifiye ederse, sizi bilgilendirmek için gerekli adımları atmaya gayret edecektir. Örneğin, e-posta adresinize mesaj gönderebilir. Self-Check bir modifikasyon ilan ettikten sonra uygulamayı kullanmaya devam ettiğiniz taktirde, yeni sözleşmeyi de kabul etmişsiniz demektir. Eğer modifiye edilmiş sözleşme size uygun değilse yapmanız gereken, uygulamayı kullanmaya devam etmeyip yüklediğiniz uygulamayı silmektir. Bu sözleşme aynı zamanda, ayrı bir lisansla güncellenmedikçe (böyle bir durumda da ayrı gelen lisans uygulanır), yapılan tüm yazılım güncellemelerini de kapsar.

SINIRLI LİSANS

Bu sözleşmedeki (EULA) şart ve koşullara uymanız koşuluyla, Self check, sizlere yüklemeniz için sınırlı, iptali mümkün, münhasır olmayan, bireysel, alt lisanssız, transfer edilemeyen, atanamayan bir lisans verir ve bu uygulamanın çalıştırılabilir formunu yalnızca kendi cihazınızda kullanmanız için (mobil cihaz veya diğer cihazlar) sizin sahipliğiniz ve kontrolünüzde sunar. Self Check, bu sözleşmeyle yalnızca size verilen değil, tüm hakları saklı tutar.

TELEFON AYARLARI VE UYGULAMANIN KALDIRILMASI PROSEDÜRLERİ

Self-check, telefon ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmaz. Bu uygulama yalnızca lokal hafızayı kullanır.

KULLANICI SINIRLAMALARI

Uygulama, bu amaçlarla kullanılamaz; (i) zarar, etkisizleştirme, fazla yükleme ve bozma (veya bu uygulamaya bağlanan herhangi bir sunucu/ağ), veya (ii) herhangi bir 3. Tarafın kullanımına karışma veya bu uygulamanın hakkını kullanma (veya bu uygulamaya bağlanan herhangi bir sunucu/ağ). Bu sözleşme’de açıkça belirtilmediği sürece, (a) uygulamanın kopyalanması veya değiştirilmesi; (b) transfer edilmesi, alt lisans verilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi veya herhangi bir şekilde 3. Bir tarafa dağıtılması: (c) veya bu uygulamanın yasal olmayan bir şekilde veya amaçlarla kullanılması veya bu sözleşmede yer alan ifadelere aykırı bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu uygulamanın sınırlandırılmaksızın, kod kaynağı, özel tasarımı veya bireysel modül ve programları da dahil olmak üzere tüm kısımları, Self-Check ve lisans veren kimsenin ticari gizliliği olan içerik ve yapılarını kabul ediyor ve biliyor olduğunuzu bu sözleşmeyle kabul etmiş olursunuz. Bununla ilgili olarak, bunları bozmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, hedef kodda sağlanan bileşenleri ters mühendis etmemeyi veya Self-Check e ait diğer ürün ve hizmetlerin tümünü veya bir kısmını 3. Bir tarafın kullanımına yetki vermemeyi (bu faaliyetler legal olarak kabul görmedikçe) kabul etmiş olursunuz.

HAKLARIN SAKLANMASI

Uygulama içerik, görsel arayüz, interaktif özellikler, bilgi, grafik, tasarım, derlemeler, bilgisayar kodları ve uygulamanın diğer unsurları (Self Check Araçları), telif hakkı, ticari takdim şekli, patent ve marka hukuku, Birleşik Devletler ve diğer yargılar, uluslararası teamüller ve diğer tüm fikri mülkiyet, tescilli haklar ve uygulanabilir tüm kanunlarca korunmaktadır. Tüm Self-Check araçları, fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Self Check veya bağlı ortaklarına veya bağlı şirketlere ve 3. Taraf lisans verenlere aittir. Self Check bu sözleşmede açıkça belirtilmemiş tüm hakları saklı tutar. Kullanıcı, çıkarım, itiraz hakkı veya diğer tüm koşullarda, bu sözleşmede belirtilen sınırlı haklar dışında, Self Check araçlarında herhangi bir hak, ünvan veya faiz hakkı talep edemez ve alamaz.SÜRE VE FESİH

Bu sözleşme, süre bitimine dek yürürlükte kalır. Bu sözleşmede yer alan haklarınız ve lisanslar, sözleşmenin ihlali ile hemen sonlandırılır. Yüklenen uygulamayı kaldırmakla ve kullanıma devam etmemekle, bu sözleşme sonlanır. Self Check, uygulamada veya sözleşmeyle verdiği desteği ya da uygulamaya erişiminizi, her zaman ve her sebeple sınırlandırabilir, sonlandırabilir. Geçit hakkının mahfuzluğu, Süre ve fesih, Garanti reddi, Sorumluluğun sınırlandırılması, Teminat ve Diğer kısımlar bu sözleşmenin feshi ile devam eder.DİĞER

(a) Bu sözleşme ve tüm ilkeleri, Self-Check ve Son Kullanıcı arasındaki sözleşmedir ve ancak Self Check yetkilililerince yazılı bildirilen değişiklikle modifiye edilebilir. (b) Bu sözleşmenin bölümlerinin başlıkları yalnızca uygun olduğu için bu şekilde konulmuştur ve herhangi bir yasal veya sözleşmeye yönelik özel bir anlamı yoktur. (c) Bu sözleşme, Hizmeti kullandığınız ülkeye veya uyruğunuza bakılmaksızın, Türk yasalarınca yönetilir ve yorumlanır. Bu sözleşme ile bağlantılı tüm faaliyetler ve uygulamalar, Türkiye Ankara Mahkemelerince çözülür. (d) her 2 tarafın da sözleşme maddelerini uygulayamaması, veya bir tarafın, diğer tarafın alehine hareket etmesi, sözleşme hükümlerinin ihlali diğer bir tarafın gelecek ihlalleri için feragat sayılmaz.(e) Eğer yetkili mahkemeler, bu sözleşmede geçen herhangi bir hükmü veya hükmün bir kısmını yasalara aykırı, boş veya yürürlüğe konulamaz olarak görürse, o hükümlerin içeriği 2 tarafın da işinin yürütüleceği şekilde ve raddeye kadar uygulanır ve sözleşmenin diğer hükümleri tam olarak uygulanır. (f) Son kullanıcı, buradaki haklarını Self Check’in rızası olmadan herhangi bir tarafa devredemez.APPLE’A YÖNELİK BİLDİRİ

Bu sözleşme, son kullanıcı ve Map2heal Sağlık Turizmi ve Yazılım Ltd. arasında yapılmış bir sözleşmedir ve Apple bu sözleşmede bir taraf değildir. Apple bu uygulamada ve içeriğinden sorumlu değildir. Apple, bu uygulamayla ilgili herhangi bir destek veya uygulama bakımı ile ilgili bir destek sunmak zorunda değildir. Uygulanabilir herhangi bir garantiye, Uygulamanın uyum sağlayamaması durumunda Apple’a bildirilebilir, Apple, uygulamanın ödeme iadesini yapar. Apple’ın bu uygulamayla ilgili garanti verme zorunluluğu yoktur. Tarafınızca veya 3. Bir tarafça açılmış herhangi bir davadan Apple sorumlu değildir, bunlara aşağıda sayılanlar dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere; mal sorumluluğu davası; (ii) Uygulamanın yerine getiremediği herhangi bir durum veya yasal gereklilik ve (iii) müşterinin korunması veya benzer yasalarla ilgili davalar dahildir. .Apple, 3. bir tarafça, herhangi bir araştırma, soruşturma, savunma, çözümleme veya tasfiye ve uygulamanın 3. Bir tarafça ihlalinden sorumlu tutulmaz. Bu uygulamayı kullanırken, herhangi bir 3. tarafın uygulanabilir şartlarına uyum sağlamayı, bu sözleşme ile kabul etmiş olursunuz. Apple ve bağlı ortakları, bu sözleşmenin 3. Taraf hak sahipleridir ve bu sözleşmeyi kabul etmekle, Apple’ın, bu sözleşmenin 3. Taraf hak sahibi olduğundan, bu sözleşmenin size karşı uygulanmasında hak sahibi olmasına izin vermiş olursunuz.

There is no article related with this content yet.